PROJEKT BRANNÁ VÝCHOVA DĚTÍ A MLÁDEŽE

 

Projekt naší organizace pro spolupráci se základními a středními školami s podporou Ministerstva obrany ČR.

Cíl projektu:

  • Spolupráce spočívá ve využití výstupů projektu „Branná výchova dětí a mládeže“, jehož cílem je zajistit veřejnou informovanost o zásadách a povinnostech odpovědnosti občanů za obranu vlasti, napomáhání při získávání speciálních znalostí, dovedností a návyků týkajících se branně bezpečnostní problematiky; upevňování mravních a morálních vlastností potřebných k obraně státu a zajištění podpory mimoškolních aktivit spojených s branností

Obsah projektu:

  • umožnění činnosti a propagace oddílů organizace BO ČR z.s. na základních školách, školských zařízení
  • Pořádání přednášek a praktických činností pro žáky a studenty se zaměřením na jejich seznámení s tématy branně-bezpečnostní tematiky, zvýšení informovanosti žáků a studentů o zásadách a povinnostech odpovědnosti občanů za obranu vlasti;
  • Pořádání praktických kurzů a táborů pro žáky a studenty mající za cíl získávat speciální znalosti, dovednosti a návyky z oblastí branné přípravy s cílem naučit poskytování neodkladné první pomoci a poučit je o chování v rizikových a krizových situacích;
  • Pořádání akreditovaných kurzů pro pedagogické pracovníky se zaměřením na praktické provádění branné přípravy;
  • Využití výstupů projektu pro další plánovací a realizační aktivity v následujícím období.

NÁVRH SMLOUVY O SPOLUPRÁCI