Den s dětmi z Dětského domova Olomouc
2 června, 2018
Branný den pro ZŠ Na Výsluní
26 června, 2018

Branný kurz pro SZŠ a VOŠZ Zlín

Od 4.6. do 8.6. 2018 instruktoři BO ČR z.s. zajišťovali chod a organizaci již sedmého ročníku branného kurzu pro Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou ve Zlíně. Přinášíme Vám report a malý výběr fotek.

Den první – V pondělí začal kurz Voják 2018 pořádaný pro Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín
První den se nesl v duchu seznamování – řev, pot a slzy. Po zabavení věcí přebytečných a nafasování věcí potřebných nechyběly rajóny, barevná hudba, saigon a samoobslužné činnosti. Po obědě následovala pořadová příprava a rajóny. Den byl obohacen nočním poplachem pro psychické zdokonalení účastníků.

Den druhý – Budíček v 6:30, rozcvička, ranní ledová sprcha a fyzické prověrky – střelecká příprava, fyzické testy (kliky, sed-lehy, shyby), překážková dráha, hod granátem na cíl a do dálky. Po obědě následovala přednáška o zbraních s rozborkou a sborkou vz.58 v rotaci s dlouhým drilem sebeobrany. Večer vyvrcholil slohovou prací – úvahou na téma „Co je to štěstí“ a samostudiem. Noc opět přinesla pronikavý zvuk kolejnice oznamující noční poplach, který ověřil znalosti nabyté z předešlého dne.

Den třetí – Po budíčku a rozcvičce proběhly opět rajóny, malý saigon, doladili jsme pořadovou přípravu a následoval blok nácviku lehkých technik sebeobrany, nauka s minohledačkami, bezpečnost a manipulace se zbraněmi včetně střelby na cíl v zadýmeném prostoru. Po obědě proběhly čtyři přednášky na téma první pomoc. Veškeré vědomosti nabyté v přednáškách byly ověřeny při praktickém nácviku s namaskovanými figuranty – autonehoda, spadlá střecha na opilé dělníky, výbuch muničního skladu a samozřejmě nechyběl magor s mačetou. Všechny zásahy a činnosti při provádění první pomoci byli natáčeny na kameru a následně vyhodnoceny. Večer se nesl v duchu samostudia armádních hodností a povídání o bezpečnostní situaci v Evropě a branné povinnosti. V noci opět nechyběl noční poplach, při kterém byl simulován požár objektu s figuranty. Účastníkům se podařilo najít a vynést 9 z 10 figurantů za 10 minut. Třetí den a nikdo ještě nevyžadoval svůj smartphone/tablet/mobilní telefon – to tu ještě nebylo.

Den čtvrtý – Kurz se nám pomalu blíží ke konci, únava je znát a je potřeba zvolnit tempo. Budíček opět dle denního řádu v 6:30, úklid, snídaně a nástup. Po nástupu následoval velmi oblíbený lasergame, slaňování, které zvládli všichni a část i hlavou dolů, dále OPZHN, tedy ochrana proti zbraním hromadného ničení. Na posledním stanovišti se hrála čunča (viz. foto) a další sportovní hry. Odpoledne následovala procházka s nejkrásnějšími výhledy v přírodě Bílých Karpat s cílem ovčí farma. Po návratu začalo organizované volno, které se neslo v duchu nekonečných zástupů čekajíc na dokola opakující se zážitkové jízdy v UAZ 469, lasergame – instruktoři vs. zbytek v poměru 3 vs. 8. Po západu slunce a litrech spáleného benzínu jsme se přesunuli k táboráku, při svižných akordech zazpívali pár písní a opekli špekáčky. Po táboráku jako každoročně nechyběla „mazácká hodinka“ a volná zábava. Zítra nás čeká poslední dopoledne, třeba něco natočíme….

Den pátý – Kurz je u konce. Účastníci si odnášejí obrovské množství zkušeností, praxe, informací, fyzické a hlavně psychické zocelení. Tak jako každý rok se nikomu nechce domů ale nic netrvá věčně. Velké díky patří všem zúčastněným za pozitivní a aktivní přístup. Věříme, že většina si sáhla na dno a částečně jej posunula zase o velký kus dál.