Pozvánka: VI. Oddílová výprava duben 2018
25 dubna, 2018
Pozvánka: VII. Oddílová výprava květen 2018
16 května, 2018

Branný kurz pro ZŠ Horní Benešov

V prvním květnovém týdnu jsme v spolupráci s CBA z.s. realizovali dvoudenní vojenský kurz pro žáky 2. stupně ŽŠ Horní Benešov. Děkujeme učitelům za spolupráci a žákům za nasazení během celého kurzu. Jako krátké informace přikládáme popis ze samotné základní školy v Horním Benešově.

Vojna? Proč ne!
V rámci každoročního projektu „Poznej své okolí“ zvolila naše škola pro žáky 2. stupně netradiční výjezd. Zvolili jsme dvoudenní vojenský kurz v Centru branných aktivit v autentickém prostředí bývalých kasáren Armády ČR v nádherné přírodě Bílých Karpat, konkrétně v místě nazvaném Krhov. Šlo o napodobení vojenského výcviku v nefalšovaných kasárnách s veškerým zázemím a vybavením včetně vojenské kuchyně a jídelny. Rovněž ložnice i ostatní prostory byly zachovány ve strohé vojenské podobě tak jak si ji pamatují mnozí „záklaďáci“ ze svých vojáckých let. Děti spaly dokonce i ve spacích pytlech vojenského typu.
Vedoucí personál kurzu byl tvořen týmem zkušených cetrifikovaných instruktorů, kteří nás překvapili dokonalou profesionalitou.
A co tam děti vlastně dělaly? Velitelé rozdělili všech 70 žáků od 6. do 9. třídy do čtyř čet a v rámci svých skupin naši žáci provozovali jednotlivé aktivity, posuďte sami:

Popis zaměstnání
1 – Výuka první pomoci – školený zdravotník provedl přednášku o základních nejdůležitějších úkonech, zachraňující lidský život, jako je zastavení masivního krvácení či resuscitace.

2 – První pomoc– modelová situace první pomoci, kterou museli studenti vyřešit s následným vyhodnocením postupu. Zároveň proběhl nácvik transportu raněného.

3 – Lasergame – jedinečný outdoorový simulační systém, původně vyvinutý pro armádu. Opto-elektronický systém byl údajně zcela bezpečný. Žáci si vyzkoušeli, jestli jsou ostrostřelci až na vzdálenost 200 metrů!

4 – Minohledačky – Žáci prošli vyznačeným sektorem a měli za úkol odhalit všechny skryté kovové předměty a bezpečně je vytáhnout ze země.

5 – Ochrana obyvatelstva – nácvik činnosti v zadýmeném prostředí (simulujícím např. hořící budovu) za použití ochranné masky.

6 – Hod granátem – dvě stanoviště hodu gumovým granátem na cíl. Současně ukázka a seznámení s postupem při nálezu nevybuchlé munice.

7 – Ukázka zbraní – zde bylo možné prohlédnout si znehodnocené zbraně vz. 58, dále některé další typy útočných pušek či pistolí. Žáci si vyzkoušeli rozborku a sborku samopalu a mohli si prohlédnout výukové řezy, na kterých bylo detailně vidět princip fungování zbraně.

8 – Překážková dráha – překážková dráha vojenského typu prověřila fyzickou kondici účastníků.

9 – Lanové překážky – překonání kolmé zdi (vysoké 8m) pomocí slanění.

10 – Projížďka vojenským terénním vozidlem UAZ 469.

Kromě toho absolvovaly děti večer táborák a dvě hodiny po půlnoci noční odtah džípu a raněných. Ranní rozcvička v 6 hodin ráno rozhýbala ospalce do druhého dne.

Zdroj: facebookové stránky ZŠ Horní Benešov (https://www.facebook.com/zsmshornibenesov/)