Z činnosti oddílů – Uherský Brod
10 listopadu, 2017
Pozvánka : III. Oddílová výprava prosinec 2017
1 prosince, 2017

II. Oddílová výprava listopad 2017

V listopadu jsme pro naši výpravu vybrali víkend prodloužený státním svátkem. Program probíhal od čtvrtečního večera až do nedělního poledne.

Páteční program byl zaměřen na velitelskou přípravu a opakování základů taktiky. Opakovali jsme pěší sestavy družstva, činnost při přesunu a základy útočného boje. Noví kadeti se učili základy činnosti na základně, aby sami zvládli udržovat pořádek a mohli se podílet na zabezpečení chodu základny. Večer proběhla burza výstroje a přednáška s promítáním instruktážního videa na téma taktika útočného boje.

První polovina sobotního programu byla zaměřena na získávání a prohlubování znalostí z oblasti topografie. Kadety jsme rozdělili na dvě skupiny dle zkušeností, aby probíraná témata byla přínosná pro všechny. Kadeti se naučili useverňovat mapu, určovat souřadnice bodů v mapě a měřit azimuty. Zkušenější kadeti, kteří již absolvovali minimálně dva letní tábory tyto činnosti jen v rychlosti zopakovali a vrhli se na složitější část. Tato část obsahovala výpočet přímé i nepřímé vzdálenosti, popis reliéfu terénu.

Odpoledne následovala taktická příprava. Velitelé si nejdříve zopakovali pravidla předbojové přípravy a pak celá jednotka obdržela bojový rozkaz pro plnění dalšího úkolu. V sestavě čety všichni vyrazili do terénu s cílem propátrat stanovené prostory a v případě nalezení nepřítele ho vytlačit z terénu. Každé družstvo dostalo přidělen jeden zájmový prostor, který muselo zajistit. Jakmile jsme narazili na prvního nepřítele, ihned jsme zahájili útočnou činnost. Během 20 minut bylo po boji. Proběhlo ošetření raněných a reorganizace. Po hlášení veliteli proběhlo přeúkolování na provedení druhého útoku do prostoru, který jednotka zjistila z zajištěných informací od nepřátel. Kvůli nedostatku času jsme museli provést útok za chodu, což se ukázalo jako správná volba protože nepřítel byl překvapen a nestihl klást silnější odpor. Po zajištění prostoru přišel rozkaz k stažení na základnu. Po zkontrolování zbraní velitel krátce vyhodnotil úspěšné splnění úkolu i činnost jednotlivců.
Účastníci, kteří zůstali přes noc do neděle měli možnost si zopakovat rozborku a sborku vz.58 a základy MOUTu (military operation in urban terrain) včetně nácviku střelby.

Neděle byla ve znamení testů. Kadeti si ověřili své zkušenosti v obecném testu který je jednou z podmínek na jejich povýšení a také v testu z topografie.