Letní vojenské tábory – externí turnusy
30 srpna, 2018
Den uniformovaných sborů Kroměříž
3 listopadu, 2018

Konference CRISCON

Začátkem záři jsme se s našim příspěvkem „Zapojení zájmových organizací do systému ochrany obyvatelstva“ konference CRISCON na fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Podařilo se nám vzbudit zájem odborné veřejnosti a doufáme, že to pomůže v rozvoji tohoto „odvětví“.