Letní vojenský tábor 2018
15 července, 2018
Konference CRISCON
10 října, 2018

Letní vojenské tábory – externí turnusy

Přinášíme Vám report z dalších turnusů LVT 2018.

Samotný program začal v odpoledních hodinách. Na vstupním pohovoru, na kterém jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací jako např. že valná část účastníků dojela na tábor hlavně kvůli novým zkušenostem, učení se, jak disciplíny, tak i teoretických a praktických dovedností z branných aktivit a hlubších informací z praxe přežití v přírodě, boje, taktiky, ovládání zbraní, topografie, spojení, maskování, průzkumné činnosti …někteří prohlásili, že od tábora čekají převážně procházky – mýlili se. Po pohovoru následoval klasický program v podobě zabavování nepotřebných věcí, samoobslužných činností, barevné hudby. Každá z těchto vyjmenovaných činností má svůj smysl a důvod proč je požadujeme a děláme. V noci proběhl poplach pro psychické zodolnění.
Druhý den následuje fyzické přezkoušení – kliky, shyby, sed-lehy, překážková dráha a běh na 1km. Zjišťujeme, že u některých jedinců nás čeká ještě obrovský kus práce – s tím nebude žádný problém. Střelecká, hod granátem, bezpečná manipulace se zbraněmi. Krátká nauka o zbraních, rozborka a sborka SA vz.58, a pořadová příprava. Jak tak čtete, program je velmi nabitý. Účastníci se velmi rychle přizpůsobili řádu, přepínají na jiný režim a začínají fungovat jako tým. Zjistili, že zde nejsou na dovolené, ale kvůli znalostem a zkušenostem.

Den 3.
Rozcvička, hygiena, úklid, snídaně, pilování pořadové přípravy a nástup. Každodenní rutina. Po nástupu začíná poslední závěrečná zkouška základního výcviku, kde jedinci ukážou své odhodlání dokončit tuto nelehkou etapu výcviku. Kdykoliv mohou ukončit své útrapy, ale nikdo to neudělá. Na znamení postupu do další fáze účastníci odhazují čísla a vrací se jim zpět jména. Po ukončení této části výcviku začínají odborná zaměstnání – prohledávání osob, spojení a obsluha radiostanice RF-10 a Baofeng UV5R, teorie a pravidla při navazování spojení. Tlak na fyzičku, psychiku i mozkové kapacity přibývá. Všem je již jasné, že musí neustále posouvat svoje osobní hranice dál. Pravděpodobně je posunuli již v prvních dvou dnech, ale to rozhodně nestačí.

Den 4.
Z rozcvičky se už nikdo nezkouší vymlouvat, všichni si jsou vědomi, že je to marné. Díky přístupu účastníků začínáme povolovat šrouby. Den byl opravdu nabitý. Ráno začíná klasicky – budíček, rozcvička, před nástupem pořadová příprava v podobě pochodu a obratů na místě. Na začátku tábora, při prvním nástupu, po pár minutovém stání přibližně 15% jednotky odpadlo, nyní nikomu nedělá problém patnáct minut nehybně stát na místě bez ceknutí, pokrok je opravdu znát. Program se nesl v duchu čísel, čar všemožných barev, stupňů, souřadnic a azimutů – topografie. Dále taktika jednotlivce a sekce v podobě praktického nácviku. Týmy byly v rotacích vyslány do terénu na krátký pochod, kde si ověřili nabité zkušenosti z předešlého dne – navazování spojení a dne dnešního – topografie.

Den 5 a 6.
V průběhu dalších dvou dnů se účastníci našeho tábora věnovali rozvíjení dalších činností jednotlivce sportovním aktivitám. Mimo jiné se zdokonalili v maskování jednotlivce, poskytnutí první pomoci a přežití přírodě. Také proběhl sportovní půlden, který obsahoval vodní aktivity a beach volleyballový turnaj. Na závěr proběhla ukázka techniky a vybavení průzkumných jednotek AČR. Další fotoreport bude brzy následovat.


Den 7. Až 9.
Účastníci tábora se pod vedením kolegů z průzkumných jednotek učili, jak správně provést léčku na vozidlo. Táto tématika je velice náročná, avšak věříme, že si táborníci z tohoto tématu vzali nejvíce, co jen mohli. V odpoledních hodinách proběhla taktika, zaměřená na pohyb jednotlivce na bojišti.
Další den začíná dělostřeleckým přepadem a všem již je jasné, že výcvik skončil a nyní každý jedinec bude muset zúročit vše, co se za celý týden naučil. Po úvodním briefingu začínají první bojové úkoly.

Den 10.
Poslední půlden se hrál tradičně lasergame, proběhla ukázka zbraní, koupalo se v bazénu a účastníci měli možnost se projet v UAZu. Před polednem proběhl poslední nástup, rozdání diplomů a velmi krátké zhodnocení tábora. Rodiče, kteří dojeli dříve, jen žasli nad disciplínou účastníků, kterou se nám podařilo během pár dní vybudovat. Během deseti dní se nám podařilo předat poměrně velké kvantum praxí ověřených informací, samozřejmě omezeni tak krátkou dobou to jsou pouze základy ale kvalitní základy, na kterých lze dále stavět. Fyzické i psychické zdokonalení si účastníci ponesou v životě do budoucna. Věříme, že těm, kteří na začátku tábora při vstupním pohovoru řekli: „Jsem zde kvůli tomu, abych se učil.“ nebo „Jsem zde kvůli zkušenostem“ jsme splnili očekávání. Všem zúčastněným patří velké dík, někteří se chtějí vracet k nám na základnu, co nejvíce to půjde, jiní o nás a našem výcviku už asi nechtějí ani slyšet ale o tom to celé je – o vítězích a poražených.

Níže galerie z LVT, další fotky naleznete na našich facebookových stránkách.