Vojenská akademie 2018
10 července, 2018
Letní vojenské tábory – externí turnusy
30 srpna, 2018

Letní vojenský tábor 2018

 

V pátek 13.7. započal Letní vojenský tábor pro členy naší organizace. Na rozdíl od ostatních turnusů je mnohem náročnější po fyzické i psychické stránce, témata jsou probírána více do hloubky a činnosti jsou zaměřeny na tvrdou praxi.
Po příjezdu účastníků byl proveden zdravotní filtr a vstupní pohovor. Následovala krátká prezentace zavedení do scénáře – tábor má vlastní scénář, který se v čase mění a přizpůsobuje se splněným úkolům v terénu, bojovým operacím a dalším incidentům, samozřejmě obsahuje LARPové prvky – země, hranice, demilitarizované zóny, herní peníze, civilní obyvatelstvo, pašeráky zbraní atp.. Ihned po prezentaci byla účastníkům rozdána čísla – žádná jména neexistují, jsou pouze čísla a instruktoři. Do půlnoci nastal tzv. „hell drill“ v podobě šůrování podlah celého objektu (2x), vytírání podlahy a celkového úklidu kasáren. Následovalo rozdělení do družstev, zabavení zbytečných věcí, stlaní postelí, samoobslužných činností, pokračovalo se barevnou hudbou a den jsme zakončili pořadovou přípravou. Pro večeři si naše čísla musela doběhnout – 1,5 km. Vybraní jedinci drillovali taktickou přípravu i za tmy. V noci proběhly dva poplachy s cílem ověřit připravenost účastníků.
Druhý den budíček v 6:30. Týmová rozcvička – běh 600 metrů do kopce a zpět, kliky, sed-lehy a další příjemné cvičení, nechyběla ranní studená sprcha. Úklid, snídaně a nástup na vyvěšením vlajky. Dopolední a odpolední program proběhl v následujících rotacích: Střelba ze vzduchovky na 10 + 20 metrů v leže, v kleče, v sedě s oporou, v leže s oporou, fyzické přezkoušení dle standardu US Navy SEALs, teorie a praxe strážení objektu, zastavování osob, jejich prohledávání a řešení různých situací. Poslední stanoviště byla pořadová příprava. Po dokončení rotací proběhl drill v podobě běhu – 2,5 km. Vzhledem k tomu, že fyzická kondice dnešní mládeže je většinou mizerná, budeme tyto běžecké seance provádět ve všech volných chvílích. Po běhu nástup na denní rozkaz, svěšení vlajky, vyhodnocení dne a poté večere. Momentálně probíhá opět úklid celých kasáren, barevná hudba, poučení o bezpečnosti zacházení se zbraněmi a opět drill taktické přípravy.

Po dvou dnech tvrdého drillu jsme konečně nakousli základy taktické přípravy. Naše čísla se tedy celou neděli věnovala rozvíjení z kolony do rojnice, manévrům družstev, týmů a sekcí. Na večer jsme si nachystali ukončení příjímacího řízení a to formou tzv. pekelné hodinky obnášející intenzivní fyzickou a psychikou zátěž (fotky v předešlém příspěvku). Ukončením výběrového řízení byla číslům navrácena jejich jména. Následující den jsme se věnovali sebeobraně. Zahráli jsme si i rugby. Po obědě se družstva vypravila do terénu plnit speciální úkoly – průzkum zájmových bodů, eliminace nepřítele, zajišťování objektů a míst strategického významu. Po návratu proběhl krátký nácvik překonávání pozemní komunikace a údržba výstroje.

V dalších dnech na Letním vojenském táboře pro členy naší organizace jsme se zaměřili opět na taktiku. Byla probrána taktika jednotlivce, sekce, týmu a družstva. Přidali jsme i složitější postupy jako zaujímání KS, kruhové obrany, plánování útoku, pátrání, činnost při přesunu a taktiku boje v zastavěné oblasti. Nechyběla ani topografie, která byla rozdělena na několik levlů dle zkušeností jednotlivců, které byly ověřeny topografickým testem (určování souřadnic, azimutů, poznávání značek, výpočet vzdálenosti…). Po teorii a nácviku byl připraven hvězdičák – topografický závod.

Poslední činnosti jednotlivce, které cvičili účastníci prvního turnusu Letního vojenského tábora, byly dovednosti pro přežití v terénu. Jednalo se zejména o stavbu přístřešku a rozdělání ohně. Pak již začala finální část zaměřená na komplexní plnění úkolů. Od prvních průzkumů, které daly informace o nepříteli, přes získávání zajatců, vybojování volnosti pohybu až po závěrečné znovuobsazení základny. Finální boj skončil v sobotu po poledni a pak už následoval jen mazácký nástup a táborák na oslavu zdárného ukončení tábora. V neděli po finálním úklidu jsme vyhodnotili celý průběh tábora, a závěrečným nástupem s focením napsali tečku za zdárným průběhem tábora. Doufáme, že účastníci si odvezli spoustu nezapomenutelných zážitků a těšíme se na ně během celoroční činnosti.