Nový oddíl v Brumově-Bylnici
17 září, 2017
NÁBOR DO ODDÍLŮ ZAHÁJEN!
23 září, 2017

Letní vojenský tábor I. turnus

Na konci výcvikového roku se pravidelně koná letní vojenský tábor, na kterém si kadeti všech tříd během deseti dní prověřují své znalosti, které nabyly ze schůzek nebo výcviků.

Díky tomu, že všichni účastníci měli, alespoň roční členství v branných oddílech, se výcvik zaměřil na zdokonalování starých, ale hlavně na získávání nových dovedností. Zejména pozorovací činnost a průzkumné operace. Samozřejmě v rámci zdokonalování starého nebyl nikdo ochuzen o samoobslužné činnosti, „barevnou hudbu“ a „saigon“.

Po podepsání kontraktů do kontingentu OSN UNMID se další fáze výcviku nesla v duchu získávání nových zkušeností. Například byl samotný výcvik obohacován o různé zajímavé doplňky, jako třeba reakce na minometný přepad. Instruktoři se snažili do každého bloku vtěsnat co nejvíce činností a cvičení.

Ve 2. polovině tábora začal nácvik jako odminování cest, hlídkování u důležitých bodů či dlouhé patrolování a zajišťování objektů, obrana a útok. Hlavní bojová činnost začala na přelomu sedmého a osmého dne, kdy kontingent dostává za úkol bránit předsunutou základnu na radarové stanici Lokov. Z této pozice vedou další úkoly za účelem eliminovat síly protivníka a nakonec znovu obsadit základnu SODEN. Nechyběla hlídkovací činnost, noční přepady, hloubkový průzkum a zdlouhavé přesuny v plné polní.

Tento turnus byl díky vyšší náročnosti všech úkolů poměrně tvrdý. Jsem rád, že vše dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo a doufám, že si všichni odvezli nejen skvělé zážitky, ale i plno nových informací a zkušeností.

hl. vedoucí tábora
Tomáš Mrhálek