LETNÍ VOJENSKÉ TÁBORY 2021

Branné oddíly ČR z.s.


Na co se můžete těšit: 
-Nejnáročnější a nejkomplexnější Letní vojenský tábor v ČR
- Instruktoři z řad příslušníků Armády ČR
- Ubytování v bývalých vojenských kasárnách uprostřed CHKO Bílé Karpaty
- První pomoc, orientace v terénu, přežití v přírodě, radiokomunikace
- Taktika, speciální operace, průzkum, pobyt v přírodě s plněním taktických úkolů
- Ukázka různých typů zbraní, sebeobrana, příprava na krizové situace
- Celotáborový scénář, airsoftové bitvy, noční poplachy
- Přednášky na různá vojenské a historické témata
- Jízdy ve vojenském offroadu UAZ-496


- Náš tábor není žádné to klasické "hraní si na vojáčky za městem v lese"
- Nabízíme obrovské množství dovedností - všechny výše zmíněné aktivity Tě naučíme
- Nabízíme psychické zdokonalení - většina účastníků opustí svou komfortní zónu a někteří si sáhnou na dno
-Nabízíme fyzické zdokonalení - fyzička půjde nahoru každým dnem
- Nabízíme opravdu nevšední zážitky - jak popisují účastníci "zážitek na celý život"
Máš na to ?

„Náš syn byl po prvé a byl nadšený. Příští rok pojede znovu. Když dojel domu pořád vykládal, jak to bylo super.“ Stella H.

„Skvělý tábor! Velice jsem si ho užil. Také výborný kolektiv lidí.“ Ladislav H.

"Určitě to není pro rozmazlené děti ale i ty se tady dají napravit. Myslím si, že kluci si to užívají. Kdo nechce mít z dítěte bačkoru, tak vřele doporučuji tento army camp." Ruda R.

"Tato organizace má super zázemí a jejich vedení a činnost je na velmi vysoké úrovni!" Tomáš V.


Cadet academy 1 4.7.-11.7. 9 - 12 let 4200 Kč
Boot camp 1
16.7.-25.7. od 13 let 5300 Kč
Cadet academy 2 31.7.-7.8. 9 - 12 let 4200 Kč
Boot camp 2
13.8.-22.8. od 13 let 5300 Kč
„Martin byl z tábora nadšený, hned při zpáteční cestě chtěl rezervovat akademii na příští rok:-) Ještě jednou děkujeme za super tábor a zážitky..“ Šárka K.

„Pro mě to jsou machři, věnují se dětem a dělají obrovsky záslužnou věc, já před nimi smekám.“ Jaruš P.

„Dělají hodně záslužnou věc! Mládež o disciplíně a dalších věcech nic neví!!!!.“ Václav H.

!V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ TÁBORŮ NEBO OMEZENÍ KAPACITY KVŮLI VLÁDNÍM NAŘÍZENÍM VRACÍME ZPĚT ČÁSTKU V PLNÉ VÝŠI!

STORNO POPLATKY:

  1. Odhlášení nejpozději 30 dnů před začátkem tábora = vrácení poplatku v plné výši.
  2. Odhlášení nejpozději 14 dnů před začátkem tábora = storno poplatek 30%.
  3. Odhlášení méně než 14 dnů před začátkem tábora = storno poplatek 50%.
  4. Odhlásíte-li účastníka z vážného důvodu (nemoc, úraz) méně než 14 dnů před začátkem tábora, vrátíme Vám po předložení lékařského potvrzení 70% zaplacené částky.
  5. Nástupem účastníka na tábor ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku.

- Přihlášky -

Přihláška - Cadet academy 1
Přihláška - Boot Camp 1
Přihláška - Cadet academy 2
Přihláška - Boot camp 2
---------------

- Důležité dokumenty -

Potvrzení lékaře
Prohlášení o bezinfekčnosti
FAQ + další informace
Seznam výbavy Cadet academy
Seznam výbavy Boot camp

Dotazy zasílejte na email:

tabory@jsmepripraveni.cz

nebo mob.

604 874 931

1Jak zasílat přihlášku a zaplatit? Berete i zálohu?
Elektronická přihláška je umístěna výše na této stránce a po vyplnění obdržíte její kopii na email. Platbu proveďte na účet číslo 2101184645/2010. Cenu tábora najdete v seznamu turnusů. Pouze členové BOČR se zaplacenými členskými příspěvky pro rok 2020/21 mohou uplatnit slevu 800 Kč. Po zaplacení celé částky budeme brát Vaši přihlášku jako závaznou a zároveň vám budeme místo rezervovat. Platí se vždy celá částka za tábor, ZÁLOHY NEPOSÍLEJTE, budou vám vráceny zpět! Do zprávy pro příjemce uveďte JMÉNO ÚČASTNÍKA a jako variabilní symbol napište RODNÉ ČÍSLO účastníka bez čísla za lomítkem (tzn. prvních 6 číslic). Stav vaší platby najdete na odkaze, který vám bude emailem zaslán zároveň s kopií přihlášky. Číslo účtu a pokyny k platbě dohledáte i na našem webu https://www.jsmepripraveni.cz/letni-vojensky-tabor/
2Kde se tábor koná a jak se tam dostanu? Organizujete hromadné svozy na tábor?
Tábor se koná na základně Centrum branných aktivit – Lokov. V srdci Bílých Karpat asi 4 kilometry severně od Starého Hrozenkova blízko hranic se Slovenskem. Pokud jedete vlakem, vystupte na stanici Bojkovice a dále vás vyveze autobus na zastávku Žítková Polany, odkud musíte ještě asi kilometr pěšky. Naše korespondenční adresa Krhov 147 je malinko zavádějící, protože jde pouze o místo patřící do téhož katastru. Doporučujeme raději zadat do GPS souřadnice: 48°59'28.922"N, 17°52'7.581"E Na doporučení Ministerstva zdravotnictví z loňského roku nebudeme rodiče vpouštět do budovy. Děti si přebereme u brány. Zázemí základny CBA si můžete prohlédnout zde http://centrumbrannychaktivit.cz/index.php/zazemi/ ... Doprava je výhradně individuální. Jednak na naše tábory jezdí děti prakticky z celé republiky, takže není možné stanovit odjezdové místo, které by vyhovovalo většině účastníků. A rovněž preferujeme možnost kontaktu rodičů přímo s vedoucími, kteří budou mít dítě na starost.
3Je tábor bezpečný?
Tábor je nahlášen na Krajské hygienické stanici. Provozovatel areálu CBA z.s. připravil táborovou základnu v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 422/2013 Sb. O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Tábor se koná v pevné budově s vlastním hygienickým a sociálním zařízením odděleně pro muže a ženy. Vaší povinností zákonného zástupce je před nástupem na tábor zajistit lékařskou prohlídku dítěte a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. Po celou dobu bude přítomen minimálně jeden zdravotník podle platné kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí s akreditací MŠMT. Hlavní vedoucí jsou též řádně proškoleni a absolvovali Kurz hlavních vedoucí s akreditací MŠMT.
4Airsoftové zbraně + munice
Upozorňujeme, že na táboře budou probíhat hry s airsoftovými zbraněmi. Všichni účastníci budou poučeni a soustavně kontrolováni z dodržování pravidel bezpečné manipulace se zbraní. Jejich porušení je důvodem k vyloučení účastníka ze hry a po opakovaném porušení úplným vyloučením z tábora! Vlastní zbraně předávají organizátorům tábora zákonní zástupci dětí v den nástupu na tábor (není-li dohodnuto jinak). Zbraně musí mít neprůhledný obal a mít vyjmutou baterii i zásobník. Všichni účastníci jsou povinni mít vlastní ochranné brýle nebo obličejovou masku! V případě jejich poškození dostanou zapůjčené náhradní ochranné pomůcky. Airsoftovou zbraň včetně munice můžeme za poplatek zapůjčit viz. Přihláška. V průběhu tábora je také možné si munici přikoupit a doplatit na konci tábora dle spotřebovaného množství.
5Co vše je v ceně tábora zahrnuto?
V ceně tábora je zahrnuto vše, co budou účastníci potřebovat. Ubytování včetně ložního prádla, jídlo 5 x denně, pitný režim, vstupné, placené programy, atd. Dopravu na tábor a zpět si musí účastníci zajistit a hradit sami! Rodičům doporučujeme pojistit děti cestovním pojištěním (cca 150,- Kč za celé období tábora). Platí zejména pro účastníky ze zahraničí.
6Kdo je organizátor tábora?
Pořádající organizace je BOČR z.s. IČ 058 23 307. Svůj vlastní personál má složen z lidí, kteří byli řádně proškoleni pro práci s dětmi a mládeží. Instruktory jsou zkušení vedoucí s bohatou praxí a také příslušníci AČR. Dále jsou zde vedoucí s platným akreditovaným kurzem Zdravotníka zotavovacích akcí a kurzem Hlavní vedoucí tábora. Oddílový vedoucí z řad BOČR mají bohatou praxi s celoroční prací s mládeží v Branných oddílech. Ostatní instruktoři jsou vybráni z řad nejlepších členů organizace Branné oddíly ČR s dlouholetou zkušeností z předešlých táborů a s vedením zaměstnání na víkendovém cvičení. Nebereme žádné nové praktikanty a brigádníky.
7Jak je to s jídelníčkem, je na vašem táboře možnost diet (bezlepková, bezmasá, diabetická…)?
Bohužel nikoliv. Z důvodu maximálního vytížení kuchyňského vybavení i personálu nemůžeme jakékoliv dietní stravování nabídnout. Skladba surovin a potravin i jejich uložení před přípravou a konzumací odpovídá normám a hygienickým požadavkům. Prosíme, nedávejte dětem žádné jídlo, ani pochutiny – stravu mají zabezpečenou 5x denně včetně pitného režimu! Zbytečně se pak musí zabavovat a vyhazovat, protože děti přivezené jídlo nestačí zkonzumovat. U nás opravdu nikdo nehladoví :-) Jakékoliv psychotropní nebo návykové látky jsou přísně zakázány!
1V kolik hodin je příjezd na tábor a v kolik si máme vyzvednout syna/dceru po táboře?
Příjezd na tábor probíhá od 14h do 16h. Nejezděte dříve ani později! Strava v den příjezdu začíná společnou večeří. Prosíme, nedávejte dětem žádné jídlo, ani pochutiny – stravu mají zabezpečenou 5x denně včetně pitného režimu! Zbytečně se pak musí zabavovat a vyhazovat, protože děti přivezené jídlo nestačí zkonzumovat. U nás opravdu nikdo nehladoví :-) Odjezd účastníků je NEJDŘÍVE od 12h do 15h. Prosím nejezděte dříve, dopoledne mají děti ještě program. Strava končí dopolední svačinkou.
2Mohu dostat potvrzení pro pojišťovnu?
Ano, vytištěný a podepsaný tiskopis si přineste na začátku tábora v NADEPSANÉ OFRANKOVANÉ OBÁLCE. Potvrzené razítkem vám ho pošleme po absolvování tábora.
3Jak moc je tábor náročný?
Tábor je veden ve vojenském duchu a je poměrně fyzicky i psychicky náročný. Účastník tábora by měl být připraven na to, že v rámci programu bude muset obstarávat samoobslužné činnosti jako je stlaní postele, pravidelná hygiena, praní prádla, atd. Je také povinný udržovat pořádek ve skříňce a také dle daného rozpisu služeb se starat o společný úklid v kuchyni, ložnici a společných prostorách. Součástí programu jsou také noční hlídky a výpravy či fyzicky namáhavé činnosti (přesuny, překážková dráha, taktika, noční poplachy, atd.). Program je samozřejmě přizpůsoben tak, aby jej většina účastníků zvládala bez větších problémů. Samozřejmostí je celotáborová hra podle scénáře, který je pokaždé jiný.
4Návštěvy, dopisy, balíčky a další upozornění...
Prosíme rodiče, aby nám neposílali děti, které na tábor nechtějí jet z vlastní vůle a dobrovolně! Neposílejte dětem žádné balíčky se sladkostmi a dalším jídlem. Pokud chcete poslat dopis, můžete. Pošlete jej však hned na začátku pracovního týdne, aby k nám pošta vůbec dorazila, než skončí tábor. Návštěvy (pouze po předešlé domluvě) NEDOPORUČUJEME zejména kvůli špatnému dopadu na děti! A vzhledem k nastalé epidemiologické situaci budou návštěvy pravděpodobně zakázány úplně Vzhledem k omezeným podmínkám nemusíte dětem dávat větší obnos peněz, nemají je kde utratit. Stačí jim max Kč 100. Cennosti, elektronika a mobil jsou též zbytečné – nic z toho děti u sebe nemají po dobu konání tábora. V naléhavých případech se telefonicky můžete spojit s vedoucími pracovníky tábora.
5Co tábor účastníkům přinese?
Kromě nových poznatků a zkušeností to jsou zážitky a vzpomínky na dobrou partu a společně strávených několik letních dnů. Podle našich zkušeností se mnoho účastníků zapojuje do našich aktivit po absolvování tábora také celoročně a někteří jedou na tábor už poněkolikáté (z toho mnozí jako instruktoři). Přínos tábora je všestranný a rozvíjí individuální i týmové schopnosti. Důležitým bodem je především schopnost navázat kamarádské a korektní vztahy s ostatními. Tábor je veden ve vlasteneckém duchu s důrazem na zachování a udržování národních a vojenských tradic.
6Může mi zaměstnavatel zaplatit půlku/celou částku za tábor? Kam se mi vrátí storno poplatek, když se tábora nezúčastním?
Žádost o fakturu zašlete na tabory@jsmepripraveni.cz Napište do emailu informace nutné k vyplnění faktury jako je IČ firmy, název, adresu. Dále do žádosti připište další údaje, které chce mít zaměstnavatel uvedeny na faktuře (jméno a příjmení rodiče dítěte, datum narození, popř. osobní číslo,…). Storno poplatek vracíme zpět na účet, ze kterého byla platba zaslána, abychom předešli případným pojišťovacím podvodům a jiným dohadům.

Nenašli jste, co jste hledali?

Pojďme to vyřešit. Napište nám na e-mail tabory@jsmepripraveni.cz

nebo zavolejte na 604 874 931.

Jsme vám k dispozici.