LETNÍ   VOJENSKÉ   TÁBORY   2020

Branné oddíly ČR z.s.


Na co se můžete těšit: 
- nejtvrdší a nejkomplexnější Letní vojenský tábor v ČR
- 10 dnů v opravdových vojenských kasárnách uprostřed CHKO Bílé Karpaty
- maskování, orientace v terénu, přežití v přírodě, slaňování, hloubkový průzkum
- taktika, CQB, MOUT, SF operace, vyvedení do terénu s plněním taktických úkolů
- rozborka sborka různých typů zbraní, sebeobrana, OPZHN, střelby
- celotáborový scénář, airsoft, noční poplachy, noční přesuny
- přednášky na různá vojenská a vlastenecká témata
- jízdy ve vojenských autech
- koupání, táboráky a výlety do okolí


- Náš tábor není žádné to klasické "hraní si na vojáčky za městem v lese".
- Nabízíme obrovské množství dovedností - všechny výše zmíněné aktivity Tě naučíme.
- Nabízíme psychické zocelení - většina účastníků posune své "dno" a život nabude nového rozměru.
- Nabízíme fyzické zdokonalení - fyzička půjde nahoru každým dnem a to exponenciálně.
- Nabízíme opravdu nevšední zážitky - jak popisují účastníci "zážitek na celý život".
- Máš na to ?

„Náš syn byl po prvé a byl nadšený. Příští rok pojede znovu. Když dojel domu pořád vykládal, jak to bylo super.“ Stella H.

„Skvělý tábor! Velice jsem si ho užil. Také výborný kolektiv lidí.“ Ladislav H.

"Určitě to není pro rozmazlené děti ale i ty se tady dají napravit. Myslím si, že kluci si to užívají. Kdo nechce mít z dítěte bačkoru, tak vřele doporučuji tento army camp." Ruda R.

"Tato organizace má super zázemí a jejich vedení a činnost je na velmi vysoké úrovni!" Tomáš V.


Cadet academy 1 BUDE UPŘESNĚNO 9 - 12 let -
Special forces camp
BUDE UPŘESNĚNO 13 - 18 let -
Cadet academy 2 BUDE UPŘESNĚNO 9 - 12 let -
Boot camp
BUDE UPŘESNĚNO 13 - 18 let -
„Martin byl z tábora nadšený, hned při zpáteční cestě chtěl rezervovat akademii na příští rok:-) Ještě jednou děkujeme za super tábor a zážitky..“ Šárka K.

„Pro mě to jsou machři, věnují se dětem a dělají obrovsky záslužnou věc, já před nimi smekám.“ Jaruš P.

„Dělají hodně záslužnou věc! Mládež o disciplíně a dalších věcech nic neví!!!!.“ Václav H.

- Přihlášky -

Přihláška - Cadet academy 1
Přihláška - Special forces camp
Přihláška - Cadet academy 2
Přihláška - Boot camp
---------------

- Důležité dokumenty -

Prohlášení + potvrzení lékaře
FAQ + další informace
Seznam výbavy Cadet academy
Seznam výbavy Boot camp
Seznam výbavy Special forces camp

přihlášky a dotazy zasílejte na email:

tabory@jsmepripraveni.cz

nebo mob.

604 874 931

1Jak zasílat přihlášku a zaplatit?
Přihlášku stáhnete z našich stránek. Stačí ji vyplnit, podepsat, oskenovat a zaslat na email tabory@jsmepripraveni.cz. Za závazně přijatou se přihláška považuje až zaplacením ceny tábora na uvedený účet! Po doručení přihlášky a zaplacení vám pošleme potvrzení o přijetí platby i přihlášky. Info k nástupu na tábor obdržíte minimálně 20 dnů před zahájením tábora. Vytisklou a zákonným zástupcem podepsanou přihlášku lze zaslat poštou nebo odevzdat nejpozději v den nástupu účastníka na tábor – podepsaná přihláška je spolu s potvrzením lékaře, prohlášením o bezinfečnosti a průkazem pojištěnce nezbytná pro přijetí dítěte na tábor!
2Kde se tábor koná?
Tábor se koná na základně CBA v srdci Bílých Karpat, 4 kilometry severně od Starého Hrozenkova. Přesná adresa - Krhov 147 Starý Hrozenkov 687 74, souřadnice: 48.9913686N, 17.8687719E.
3Je tábor bezpečný?
Tábor je nahlášen na Krajské hygienické stanici, obecním úřadě a zdravotnickém zařízení. Instruktory jsou zkušení vedoucí s bohatou praxí. Všichni byli řádně proškoleni pro práci s dětmi a mládeží. Pro lanové aktivity máme certifikovaného instruktora pro vysokolanové překážky. Po celou dobu bude přítomen minimálně jeden zdravotník podle platné kvalifikace (Zdravotník zotavovacích akcí). Hlavní vedoucí jsou řádně proškoleni v kurzu schváleném MŠMT.
4Airsoftové zbraně...obecně
Upozorňujeme, že na táboře budou probíhat hry s airsoftovými zbraněmi. Všichni účastníci budou poučeni a soustavně kontrolováni z dodržování pravidel bezpečnosti. Jejich porušení je důvodem k vyloučení účastníka ze hry a po opakovaném porušení úplným vyloučením z tábora! Vlastní zbraně předávají organizátorům tábora zákonní zástupci dětí v den nástupu na tábor (není-li dohodnuto jinak). Zbraně musí mít neprůhledný obal a mít vyjmutou baterii i zásobník. Všichni účastníci jsou povinni mít vlastní ochranné brýle nebo obličejovou masku! (v případě jejich poškození dostanou zapůjčené náhradní ochranné pomůcky) Pro výcvik v průběhu tábora doporučujeme mít záložní dlouhou zbraň (nemusí být funkční). Zbraně na bojové hry můžeme zapůjčit.
5Co vše je v ceně tábora zahrnuto?
V ceně tábora je zahrnuto vše, co budou účastníci potřebovat – jídlo 5 x denně (dle platných výživových norem), pitný režim, vstupné, placené programy, atd. Dopravu na tábor a zpět si musí účastníci zajistit a hradit sami! Rodičům doporučujeme pojistit děti cestovním pojištěním (cca 150,- Kč za celé období tábora). Platí zejména pro účastníky ze zahraničí.
6Kdo je organizátor tábora?
Pořádající organizace BOČR z.s. má hlavní táborové vedoucí proškolené podle akreditace MŠMT pro funkci hlavní vedoucí tábora a řádně proškolené zdravotníky zotavovacích akcí. Oddílový vedoucí z řad BOČR mají bohatou praxi s celoroční prací s mládeží v branných oddílech a prošli kurzem certifikovaným MŠMT „Vedoucí branných oddílů“. Ostatní instruktoři a praktikanti jsou vybráni z nejlepších členů organizace Branné oddíly ČR s dlouholetou zkušeností z předešlých táborů a vedení zaměstnání na víkendových cvičení.
7Je základna akreditovaná? Prohlášení o bezinfekčnosti...
Provozovatel areálu CBA z.s. připravil táborovou základnu v souladu s Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 422/2013 Sb. O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Tábor se koná v pevné budově s vlastním hygienickým a sociálním zařízením odděleně pro muže a ženy. Vaší povinností zákonného zástupce je před nástupem na tábor zajistit lékařskou prohlídku dítěte a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte! Při předání dítěte budou konzultovány se zákonnými zástupci užívané léky a další preparáty a budou uloženy u zdravotníka tábora, který je bude vydávat dle domluvy. V případě zdravotních nebo psychickým problémů dětí budou rodiče bezodkladně informováni!
1Kde můžu najít další informace?
Veškeré informace můžete čerpat ze stránek www.jsmepripraveni.cz, popřípadě se můžete podrobněji informovat na uvedených kontaktech nebo po domluvě také osobně. Po domluvě je možná prohlídka celého areálu v době před konáním tábora. V průběhu tábora budou na facebookových stránkách https://www.facebook.com/branneoddilycr/ průběžně uveřejňovány novinky z každého dne včetně pořízených foto a video materiálů.
2Jak je to s jídelníčkem?
Jídelníček tábora byl konzultován s dětským lékařem. Strava je poskytována 5 x denně v množství odpovídající věku účastníků. Stravu připravuje profesionální kuchař. Pitný režim je zajištěn nepřetržitě. Skladba surovin a potravin i jejich uložení před přípravou a konzumací odpovídá normám a hygienickým požadavkům. Nedoporučujeme zásobit účastníky vlastním jídlem z domova! Jakékoliv psychotropní nebo návykové látky jsou přísně zakázány!
3Jak moc je tábor náročný?
Tábor je veden ve vojenském duchu a je poměrně fyzicky i psychicky náročný. Účastník tábora by měl být připraven na to, že v rámci programu bude muset obstarávat samoobslužné činnosti jako je stlaní postele, pravidelná hygiena, praní prádla atd. Je také povinnen udržovat pořádek ve skříňce a také se dle daného rozpisu služeb starat o společný úklid v kuchyni, ložnici a společných prostorách. Součástí programu jsou také noční hlídky a výpravy či fyzicky namáhavé činnosti (přesuny, překážková dráha, taktika atd.). Program je samozřejmě přizpůsoben tak aby jej většina účastníků zvládala bez větších problémů. Pro ty kdo nebudou v některých oblastech stačit je připraven alternativní program. Samozřejmostí je celotáborová hra podle osvědčeného scénáře.
4Návštěvy a další upozornění...
Prosíme rodiče, aby nám neposílali děti, které na tábor nechtějí jet skutečně z vlastní vůle a dobrovolně! Z mnohaletých zkušeností nedoporučujeme zasílání balíčků se sladkostmi a dalším jídlem. Návštěvy rodičů a dalších příbuzných jsou možné jen po předchozí domluvě s hlavním vedoucím a NEDOPORUČUJEME je (zejména kvůli špatnému dopadu na ostatní děti)! Mobilní telefony a další komunikační prostředky budou dětem vydány nejdříve po dvou dnech konání tábora! V případě žádostí dětí o předčasný odjezd z tábora doporučujeme zákonným zástupcům projevit trpělivost a nenechat se prvních pár dní „uprosit“!
5Co tábor účastníkům přinese?
Kromě nových poznatků a zkušeností to jsou zážitky a vzpomínky na dobrou partu a společně strávených několik letních dnů. Podle našich zkušeností se mnoho účastníků zapojuje do našich aktivit po absolvování tábora také celoročně a někteří jedou na tábor už poněkolikáté (z toho mnozí jako instruktoři a praktikanti). Přínos tábora je všestranný a rozvíjí individuální i týmové schopnosti. Důležitým bodem je především schopnost navázat kamarádské a korektní vztahy s ostatními. Tábor je veden ve vlasteneckém duchu s důrazem na zachování a udržování národních a vojenských tradic.
6Nenašli jste co jste hledali?
Pokud chcete cokoliv doplnit nebo upřesnit napište prosím na náš email tabory@jsmepripraveni.cz nebo volejte 604 874 931

Vojenská akademie 2018 - fotogalerie

Letní vojenský tábor 2018 - BOČR

« 2 z 2 »

Letní vojenský tábor 2018 externí turnusy