Branný závod
1 května, 2016
Návštěva Libavé – cvičení Screener 2016
10 května, 2016

Oddíl pplk. J. Švarce – oddílová schůzka

Jako každou schůzku jsme začali přesunem na hřiště. Tady jsme provedli krátkou rozcvičku a poté jsme zahájili porgram. První aktivita bylo přezkoušení znalostí na zkoušku kadeta. Skládalo se z přezkoušení hodností AČR a taktických signálů. Jako další proběhlo seznámení s tématem pořadová příprava a ukázka základních povelů. Naučili jsme se jak si budeme nastupovat při zahájení každé další schůzky. Opakování je matka moudrosti a proto jsme znovu procvičili páskování zásobníků. tentokrát se časy zlepšili více než o polovinu. závěrem jsme se domluvili na výpravě která se bude konat příští týden. Na záverečném nástupu jsme zhodnostil činnost a poté už se členové mohli rozprchnout domů.
velitel oddílu pplk. J Švarce por. Bc. Jakub ŠIMÁK