Branné oddíly ČR z.s. (dále jen BOČR) je zapsaným spolkem s registrací u krajského soudu v Brně.

Vedoucí oddílů a statutární zástupci mají kvalifikaci schválenou Ministerstvem školství a tělovýchovy pro práci s dětmi a mládeží, kurz pedagogického vzdělávání pro zájmovou činnost, jsou trestně bezúhonní a mají mnohaleté zkušenosti s vedením dětí a mládeže.

Členové a účastníci akcí pořádaných BO ČR jsou pojištění úrazovým pojištěním, včetně provádění výcviku s použitím airsoftových zbraní.  Organizace má sjednáno pojištění odpovědnosti pro členy a vedoucí. Pojistné je zahrnuto v ročním poplatku.

BOČR má zpracovány organizační a bezpečnostní směrnice pro práci s dětmi a mládeží garantovaným odborníkem. Každoročně je prováděno školení bezpečnosti o ochraně zdraví pro všechny vedoucí a starší instruktory. Členové jsou vždy seznámeni s bezpečnostními požadavky při výcviku a používáním ochranných pomůcek.

Společné akce (výpravy, tábory) jsou prováděny na certifikované základně (udělil ČKT) schválené k provozu podle požadavků Krajské hygienické stanice Zlín. Každá výprava – akce je prováděna na úrovni zotavovací akce dětí a mládeže s kvalifikovaným personálem. Vždy je přítomen hlavní vedoucí akce (proškolený dle požadavků MŠMT – Hlavní vedoucí táborů) a certifikovaný zdravotník (absolvent kurzu Zdravotník zotavovacích akcí).

  Účast členů na schůzkách je povinná, s možností omluvy zákonným zástupcem nejméně v den konání schůzky popř. jednoho dne před konáním výpravy (postačí SMS z mobilu rodiče, nikoliv člena). Důvod neúčasti se nemusí uvádět.

  U členů vyžadujeme disciplínu a kázeň, v případě opakovaného porušení pravidel oddílu (rodiče jsou vždy informováni) je možné dočasné nebo trvalé ukončení členství bez možnosti vrácení členského příspěvku.

Roční příspěvek na činnost oddílu se platí za každý zbývající měsíc do konce školního roku ve výši 100,- Kč za měsíc (tj. roční příspěvek je 1 000,- Kč, pololetní 500,- Kč).

  Výstroj a výzbroj členů oddílu není určena, ale doporučujeme pro začínající členy na výpravy a venkovní cvičení mít maskovací uniformu a vhodnou pevnou obuv. Pro výcvik s airsoftovými zbraněmi musí mít člen vlastní ochranné brýle nebo masku (lze zapůjčit). Zbraň (AEG) můžeme zapůjčit (cena bez munice 100,- Kč).

Výprava a jiné akce jsou hrazeny mimo roční příspěvek. Celovíkendová akce stojí cca 300,- Kč (v ceně je ubytování na dvě noci (pá – ne) a jednodenní strava v sobotu – snídaně, oběd a večeře). Dopravu na místo konání a zpět (včetně předání zbraní) zajišťují zákonní zástupci dětí. Na výpravy lze přihlásit i nečleny oddílu – nutná je přihláška na jednorázovou akci!

V případě účasti člena na akcích oddílu v čase školní docházky poskytujeme zákonným zástupcům ověřené potvrzení.

Pro prezentační akce vyžadujeme mít maskovací uniformu Armády ČR. Oddílové nášivky, tričko a baret stojí celkem 300,- Kč.