Spolupráce se školami

 

Smyslem naší organizace je práce s dětmi a mládeží a jejich zapojení do přípravy k obraně státu. Toho chceme dosáhnout především úzkou spoluprací se školami. V rámci tohoto cíle jsme připravili několik projektů, které mají za cíl nejen ukázat na význam moderní branné přípravy, ale především reálně naučit naše děti a mládež (a také jejich pedagogy) důležitým znalostem a dovednostem. Naši činnost se snažíme provázat také spoluprací s Ministerstvem obrany ČR a dalšími složkami.

Pro školní rok 2017/2018 jsme připravili dlouhodobý projekt Branná výchova dětí a mládeže, do kterého se můžete zapojit i vy.

BO ČR se v roce 2016 aktivně zapojila do tohoto programu. Pokud má vaše škola zájem prosím ozvěte se… 

Co je POKOS?

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, na přípravě občanů k obraně státu se mohou podílet i občanská sdružení, církve, náboženské společnosti a další právnické osoby v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

Více informací www.pokos.army.cz/

 

 

Branný den

 

Nabídka pro základní a střední školy, pořadatele akcí pro děti a mládež, organizátory školních výletů, škol v přírodě a letních táborů.

Organizační informace

Název akce – Branný den
Doba trvání akce – 1 den (4-6 hodin)
Počet účastníků – 50 až 125
Pedagogický dozor – není nutný
Obvyklá cena 150,- Kč/účastník. Snížená cena 100,- Kč za účastníka platí pro školy ve Zlínském kraji zapojené v projektu Branná výchova dětí a mládeže od druhého pololetí 2018.

// Cenové nabídky pro rok 2020 přípravujeme

Uspořádáme pro Vás dopoledne plné vojenských aktivit, které je zajímavou alternativou sportovního dne či další událostí ozvláštňující školní rok. Náplní programu je například vzduchovková či airsoftová střelnice, překážková dráha, lekce sebeobrany, kurz první pomoci, hod granátem, průchod minovým polem, krátká přednáška na vojenské či bezpečnostní téma, jízda vojenským terénním vozidlem, turnaj v lasergame, a mnohem více.

Pro organizaci nám postačí školní hřiště, les, park či postačí okolí školy, nebo tělocvična. Vedení stanovišť zajistí zkušení instruktoři, proškolení a akreditovaní pro vedení branných aktivit.

Branný kurz

 

Několikadenní pobyt v bývalých kasárnách uprostřed Bílých Karpat Vám obohatí školní rok a seznámí Vás s brannými aktivitami.
Program je vhodný pro žáky a studenty od druhého stupně základních škol po střední školy. V rámci kurzu může pedagogický doprovod získat akreditaci pro výuku branných aktivit (zahrnuto v ceně pětidenního kurzu).

Organizační informace

Název akce – Branný kurz
Doba trvání akce – 2 – 5 dnů
Počet účastníků – 30 až 60
Pedagogický dozor – je nutný (od 18h do 6h ráno)

 Délka pobytu 2 dny 3dny 4 dnů 5 dnů
 Cena/žák  

// Cenové nabídky pro rok 2020 přípravujeme

Pedagogický dozor má pobyt zdarma a v případě akreditovaného kurzu je nutná účast pedagogů v programech. Naši instruktoři jsou zvyklí se dětem věnovat nepřetržitě od budíčku do večerky. Vícedenní pobyty doporučujeme organizovat od dubna do června a od září do října. Kurz je vhodný také jako adaptační.

V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze (strava 5 x denně, pitný režim), kompletní zajištění programu a vystrojení maskáčovou uniformou pro externí programy. Program a obsah kurzu je sestaven podle požadavků Koncepce přípravy občanů k obraně státu a jejího zařazení do RVP ZV. Obsahuje teoretickou část ve formě přednášek, ale většinu času se zaměřujeme na praktické formy výuky v podobě  individuálních i skupinových soutěží, branných her a cvičení v terénu. Obsah kurzu či jeho zaměření (např. zdravotnické) je možno libovolně upravit dle vašich požadavků. Kurz probíhá v autentickém prostředí bývalých kasáren AČR v nádherné přírodě Bílých Karpat.

Veškeré informace a fotografie základny naleznete ZDE. Vedoucí personál kurzu je tvořen týmem našich zkušených akreditovaných instruktorů (kurz je prováděn dle požadavků na zotavovací akce dětí a mládeže).

V případě zapojení školy do projektu Branná výchova dětí a mládeže

cena pro pětidenní kurz snížena o 20% a pedagogický doprovod obdrží akreditaci pro výuku branných aktivit

(platí pro druhé pololetí 2018 v závislosti na dotačním programu Ministerstva obrany).

 

Branný závod

 

Hledáte vhodnou alternativu sportovního dne či chcete vyučování nahradit aktivním programem?

Naše organizace pro Vás uspořádá branný závod přímo ve Vašem okolí (školní hřiště, zahrada, okolí školy). Délka trasy, náročnost, jednotlivá stanoviště nebo odměny pro vítěze, vše naplánujeme na základě Vašich představ.

Organizační informace

Název akce – Branný Závod
Doba trvání akce – 1 den (4-6 hodin)
Počet účastníků – 50 až 125

Běžná cena 150,- Kč/ účastník. Snížená cena 100,- Kč platí pro školy ve Zlínském kraji zapojené do projektu Branná výchova dětí a mládeže od druhého pololetí 2018.

// Cenové nabídky pro rok 2020 přípravujeme

Materiálové zajištění

Pro děti máme startovní čísla, startovní karty, diplomy, veškerou munici atd. Lze dohodnout i výrobu medailí a pohárů s originálním štítkem.

O co přesně jde?

Náplní jednotlivých stanovišť může být například střelnice (vzduchovka, laser, airsoft), hledání min, hod granátem, překonávání překážek, ošetření zranění, transport raněného, vědomostní, postřehové či sportovní disciplíny.

 

 

 

 

Copyright 2016 Branné oddíly ČR, z.s. | Všechna práva vyhrazena | Pro Média