Pietní akt k uctění památky plk. Josefa Valčíka, 26. 5. 2018
31 května, 2018
Den s dětmi z Dětského domova Olomouc
2 června, 2018

VII. Oddílová výprava květen 2018

Poslední víkend v Květnu se uskutečnila letos čtvrtá společná výprava oddílů BOČR a BSK. Výcvikový rok se blíží do finále a proto byl celý víkend zaměřen na sladění činnosti týmů a družstev. V pátek proběhla velitelská příprava na sjednocení používaných taktických postupů a jejich vydávání, následně až do tmy za záře reflektorů probíhal suchý nácvik na úrovni týmů. V pozdních večerních hodinách proběhlo poučení a zavedení stráží a šlo se „na bidlo“.
Sobotní ráno začalo za tónů trubky, na kterou naše čerstvě vzniklá jednočlenná „vojenská hudba“ zahrála budíček. Proběhla rozcvička a ranní sprchování, úklid, snídaně a nástup na denní rozkaz. Od rozkazu až do večera se již všechna další činnost nesla v duchu taktiky, taktiky a taktiky. Další den dopoledne se na úrovni týmů drilovala reakce na kontakt, útok či vyvázání od protivníka. Odpoledne se zdokonalovaly taktické postupy tým v obraně / družstvo v útoku. Vše sledovala celá řada OC, kteří po každé situaci dopodrobna rozebrali postup a poukázali na chyby. Po večerním rozkaze proběhl úklid areálu a na večeři si každý uvrtěl na ohni svůj špekáček. Večerní část se nesla netradičně v duchu kolektivních her až do večerky.
Program byl zakončen v neděli testy kadetů I. a II. třídy, kteří ještě neměli splněno.