Výsadkový oddíl BOČR

Členem výsadkového oddílu se může stát pouze člen BOČR-u splňující specifické podmínky.

Velitel oddílu: Tomáš Petrák

Kontakt: 776 000 489


O co jde?

Někteří členové stávajících oddílů mají zájem o prohloubení a rozšíření svých znalostí, přičemž běžný řadový oddíl jim jejich zájem nemůže zcela pokrýt. Pro tyto potřeby byl na začátku roku 2019 založen výsadkový oddíl. Ten bude nadále sloužit jako výběrová skupina těch, kteří projdou výběrovým řízením a mají nadále zájem se zlepšovat, jak po odborné, tak po fyzické stránce.

Co děláme?

Náplní člena je samozřejmě běžný chod a režim; na schůzkách, výpravách a dalších akcích. Nadstavbou toho jsou pak výcviky oddílu. Zde se zaměřujeme zejména na taktiku malých skupin, topografii, skrytou činnost, pozorování, diverzní taktiky, přežití apod. Nedílnou a povinnou součástí každého člena je nejdéle během jednoho roku absolvovat základní kurz seskoku s padákem z 1200m, na který následně navazují, libovolně často další individuální seskoky.

Jak se stát členem?

Pro úspěšné přijetí do oddílu je nutné splnit následující předpoklady. Pokud splňuješ prvních pět bodů, vyplň přihlášku na „výběrka“ a odešli ji. Posléze dostaneš pokyny k nástupu.

  1. Věk 16 a více let
  2. Člen oddílu (se zaplacenými členskými)
  3. Kadet I. třídy min 1 rok
  4. Úspěšné absolvování zdravotní sportovní prohlídky
  5. Fyzické přezkoušení dle BOČR standartu nejhůře za 2 (za uplynulý rok)
  6. Splnění obou kol výběrového řízení

Výběrové řízení

Jedná se o dva víkendy. První víkend začíná fyzickým přezkoušení BOČR doplněné o další disciplíny, jako plavání či běh se zátěží. Pokud uchazeč neuspěje, rovnou v této části končí. V zbytku víkendu, který je nepřetržitý, jsou účastníci podrobování velkému fyzickému i psychickému vypětí a tlaku, jako náročné přesuny, intenzivní taktika, střelecká, zdravotní, hlad a minimum spánku. Druhý víkend je pak složen z několika komplexních úkolu, které prověřují schopnosti a znalosti účastníků. Úspěšnost výběrového řízení je 40-50%.

Datum konání výběrových řízení:

  • 13.-15.11.2020 – I.kolo
  • 27.-29.11.2020 – II.kolo


Zde je přihláška. Máš na to?
vojenský kroužek výsadkari